Księga intencji

Zawierzenie świętemu Andrzejowi Boboli

Święty Andrzeju Bobolo! Zawierzam Tobie całą moją rodzinę, moje małżeństwo… Proszę, wypraszaj nam łaski potrzebne do zbawienia, a przede wszystkim łaskę wiary oraz odwagi w podążaniu za Jezusem. Pomóż nam przezwyciężać nasze słabości i trudne sytuacje. Wiem, że wiele wycierpiałeś dla Jezusa, Święty Andrzeju , dlatego też Ciebie proszę o pomoc w moich najtrudniejszych przeciwnościach i pokusach. Naucz mnie wytrwałości. Proszę, opiekuj się całą naszą Ojczyzną!