CZASOPISMA

Biuletyn Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

“Biuletyn Sanktuarium św. Andrzeja Boboli” jest najstarszym w archidiecezji warszawskiej oraz jednym z najstarszych pism sanktuaryjno-parafialnych w Polsce. Pismo powstało w 1989 roku z inicjatywy pierwszego kustosza Sanktuarium – o. Mirosława Paciuszkiewicza SJ i funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Nawiązuje do bogatej, sięgającej drugiej połowy XIX wieku tradycji rodzimego społeczno-kulturalno-religijnego czasopiśmiennictwa jezuickiego (m.in. do “Przeglądu Powszechnego”), koresponduje treściowo i ideowo z takimi współczesnymi tytułami, jak: “Życie Duchowe”, “Jezuici. Nasze wiadomości”, “Studia Bobolanum”.

Więcej

OKŁADKA ONLINE

Przed pięciuset laty, dnia 20 maja, święty Ignacy Loyola został ranny w bitwie o Pampelunę, co zapoczątkowało proces jego przemiany duchowej z próżnego rycerza w pokornego żołnierza Jezusa Chrystusa i założyciela Towarzystwa Jezusowego. Obchody Roku Ignacjańskiego mają stanowić wezwanie do radykalnej przemiany duchowej.

Przypominając ważną rocznicę nawrócenia Ignacego Loyoli, wracamy myślą do wielkich nawróconych oraz do naszych osobistych nawróceń. Święty Ignacy przekazał kolejnym pokoleniom narzędzia rozeznawania duchowego, którego celem jest zrozumienie woli Boga w danym momencie życia. Korzystając z wypracowanych przez niego metod, zastanawiamy się, jak poukładać własne życie, by przynosiło obfitszy owoc.

Papież Franciszek jako mistrz rozeznawania zachęca nas do budowania wspólnego świata, opartego na solidarności, odpowiedzialności i odważnych marzeniach. Świata wspólnot, których bliskość rodzi się z tego samego ducha i chęci ofiarowania siebie i swojego czasu innym ludziom. Zachęcamy do wiernej, wytrwałej modlitwy wstawienniczej, która przynosi czasem nadzwyczajne owoce, a zawsze – pokój i nadzieję.

Podążajmy za Jezusem w naszej teraźniejszości. Ożywmy nasze marzenia o podróży do Ziemi Świętej.

W wydaniu, m.in.: Nawrócenie, czyli zmiana kierunku, Ignacy Loyola – założyciel Towarzystwa Jezusowego, Kult Serca Pana Jezusa 

Biuletyn_SAB_2020_4_okł_

O tym, że nie zostaliśmy pozostawieni sami, przejmująco mówił Ojciec Święty Franciszek: „Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy nowiny, która nas zbawia: On zmartwychwstał i nam towarzyszy”. Papież świeżym, obrazowym językiem przekazuje nam naukę Kościoła. Upomina nasz rozgadany świat, że plotkarstwo, podobnie jak i kłamstwo, jest grzechem. Mówi o swoich marzeniach – o Europie i świecie po pandemii. Ciekawa jestem, jakie owoce przyniesie najnowsza encyklika Papieża Fratelli tutti? Wiemy, że słowo Papieża nie pozostaje bezowocne, skoro Laudato si’ przyniosło nam takie inicjatywy, jak Zielone parafie.

Wiele się zmienia, ale niezmienną pozostaje prawda, że nosimy w sercu Pana Jezusa, który jest Miłością. Niezmienne są też prawdy wiary, choć zmienia się ich sformułowanie w świetle dzisiejszej wiedzy teologicznej. W ich świetle odczytujmy słowa błogosławionego Carlo Acutisa, który dał piękne świadectwo chrześcijańskiego
życia, podsumowując je słowami: „Eucharystia jest moją autostradą do Nieba”.

Przed nam czas narodzin Miłości i Prawdy – Jezusa, Emmanuela – Boga z nami!

W wydaniu, m.in.: Dla Boga nikt nie jest stracony, Do Ciebie idę, Bóg sprawiedliwy i miłosierny

1_Online_Strona_1

Jak świat długi i szeroki, toczą się rozmowy o nowym otwarciu, o potrzebie zbudowania nowego ładu. Na jakich wartościach będzie budowany? Jakich pasterzy wybierze sobie Lud Boży za przewodników?

W obecnym numerze spotykają się i dopełniają wzajemnie słowa Dobrych Pasterzy: Papieża Franciszka, św. Jana Pawła II oraz szczególnie bliskiego naszemu sercu Ojca Mirosława Paciuszkiewicza, pierwszego kustosza Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

Wiara jest kluczem do odczytywania historii Polski i Polaków. Do dziś słowa Bitwa Warszawska oraz Cud nad Wisłą to synonimy jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach Polski i Europy. Pamiętając o wymiarze politycznym, społecznym i militarnym tego czasu, przywołajmy także zaangażowanie modlitewne wiernych, kierowane do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej oraz Andrzeja Boboli, wówczas jeszcze Błogosławionego.

W wydaniu, m.in.: Kult Świętych w Towarzystwie Jezusowym, Papież Franciszek o Świętym Janie Pawle II, Kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra.

SAB_2_OKŁADKA

Za sprawą pandemii koronawirusa w tegorocznych rekolekcjach „życiowych” uczestniczymy wszyscy – wierzący i niewierzący, starsi i dzieci, w Europie i na antypodach.
Czy ten czas przyniesie odnowę duchową, charakterystyczną dla dobrze odprawionych rekolekcji, czy spowoduje przemianę naszych serc i myślenia?
Czy zapamiętamy na długo odwagę ludzi służby zdrowia, determinację osób wykonujących swe codzienne obowiązki w warunkach zgoła niecodziennych? Czy zapamiętamy dzisiejszą tęsknotę za naszą rodziną, przyjaciółmi, za wspólnotą Kościoła? Za Eucharystią? Czy docenimy codzienność, którą zwykliśmy nazywać szarą?
Wiele zależy od tego, jak dziś przeżywamy ten szczególny czas, jak wiele energii i myśli poświęcamy na refleksję nad naszym własnym życiem oraz życiem społecznym, jak głęboko odczuliśmy wstrząsającą pustkę placu Świętego Piotra i samotną modlitwę do Boga papieża Franciszka.

W wydaniu, m.in.: Trzeba się przygotować na lepsze czasy, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, Ikona Matki Bożej z Guadalupe.

biuletyn_1_2_3_2020_2

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wprowadza nas w Nowy Rok, a na przestrzeni kolejnych trzydziestu dni obchodzimy Święto Trzech Króli, Chrzest Pana Jezusa w Jordanie oraz Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni. Historycznie te dwa ostatnie wydarzenia dzieli trzydzieści lat. Najpierw to Rodzice przynieśli Syna do świątyni, zgodnie z zasadami swej wiary, a trzydzieści lat później to sam Pan Jezus prosił Jana Chrzciciela o chrzest. Dzięki wzrastaniu w domu pobożnych Żydów przyjął i przejął ich zwyczaje i tradycję, otwierając ich jednocześnie na światło Bożej miłości. Jako dorosły mężczyzna podąża już własną drogą, nie odwracając się od Pisma, lecz wskazując to, co jest w nim najistotniejsze. Na sprawiedliwości Starego Testamentu wyrosła Ewangelia Jezusowej miłości.

W wydaniu, m.in.: Miłosierdzie to imię Boga; Papież Franciszek a ekumenizm; Święty Franciszek z Asyżu.

biuletyn_10_11_12_2019_2

13 g rudnia przypada pięćdziesiąta rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Franciszka. To pół wieku – wypełnionego modlitwą, pracą i wzrastaniem w miłości. Dziś, wspólnie z Papieżem, zbieramy i dziękujemy za owoce Jego życia oraz za dary Ducha Świętego, jakimi został obdarowany.

W wydaniu, m.in.: Bądźmy opiekunami stworzenia; Tryptyk o późnych powołaniach ; Franciszek – bliski Bogu, bliski ludziom; Franciszek – Papież Maryjny.

biluetyn_2

W pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim już po raz dwudziesty będziemy obchodzić święto Bożego Miłosierdzia. Ustanowił je papież Jan Paweł II w odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa, przekazane przez siostrę Faustynę. Przez prymat miłości i miłosierdzia nad sprawiedliwością oraz hojność serca Jezus zapewnia, że „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

W wydaniu, m.in.: Godzina Miłosierdzia Bożego; Muzeum Żołnierzy Wyklętych; Młodzież Teraźniejszością Kościoła.

biuletyn_1

Przełom roku to adwentowe roraty, Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Boże Narodzenie, Święto Świętej Rodziny, Święto Bożej Rodzicielki, Objawienie Pańskie, Chrzest Pański oraz Ofiarowanie Pańskie. To czas nasycony treścią i modlitwą. Czas, który na wiele sposobów otwiera nas na Dobrą Nowinę. W wymiarze duchowym to spotkanie z Jezusem i Jego Matką i wszystkimi, którzy zostali napełnieni tym samym Duchem Świętym. To On łączy nas ponad codziennością. A chcemy, by łączył nas też w tej codzienności ze wszystkimi ludźmi, skoro w każdym człowieku tli się iskra Boża…

W wydaniu, m.in.: Co się takiego stało w Betlejem?; Na pielgrzymim szlaku; Szczyt klimatyczny oczami katolika.